View Profile : Deepa Shetty

Posts by  Deepa Shetty

ಗಮಕ ವಾಚನ

Posted 3 years ago / GDC UG

ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಗಮಕ ಗಾಯನ – ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜನವರಿ 10 2019 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಪತ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿ.ಇ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕು.ಅಪ್ಸ ಅವರು ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣದ ಆಯ್ದ ಭಾಗದ ವಾಚನ ಹಾಗೂ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.