ವಿಭಾಗ

ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ,ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಾಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು 13 ಪದವಿ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ 2 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನಕೇಂದ್ರವಿದೆ.

ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ಗಳಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಮಾಡಿ:

ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ವಿ ವಿಭಾಗ

ಸಂಸ್ಕ್ರತ ವಿಭಾಗ

ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ

ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗ

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಗಣಿತ ವಿಭಾಗ

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗ

ರಾಜಕೀಯವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ