ಗಮಕ ವಾಚನ

Posted 5 years ago / GDC UG

ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಗಮಕ ಗಾಯನ – ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜನವರಿ 10 2019 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಪತ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿ.ಇ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕು.ಅಪ್ಸ ಅವರು ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣದ ಆಯ್ದ ಭಾಗದ ವಾಚನ ಹಾಗೂ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.

Music Workshop by Yuva Kalamani Smt. Prarthana Sai Narashiman

Posted 6 years ago / GDC General

Govinda Dasa College, Surathkal in collaboration Department of Kannada & Culture, Government of Karnataka, Ministry of Culture, Government of India, Yakshagana and literary Centre and Mani Krishnaswamy Academy® Surathkal a Music Workshop was held at Govinda Dasa College, Surathkal from April 18 to April 22. The training was conducted by  Yuva Kalamani Smt. Prarthana Sai Narashiman. The programme was inaugurated on 18th April 2018 at … Continue reading “Music Workshop by Yuva Kalamani Smt. Prarthana Sai Narashiman”