ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್

ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 1993 ರಂದು ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್,( ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು .

ದಿನನಿತ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಮಿತಿಯು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು:
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂತಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಯೋಜಕರು:
 1. ಪ್ರೊ.ಗಣೇಶ ಆಚಾರ್ಯ ಬಿ
 2. ಪ್ರೊ.ಶ್ರೀದೇವಿ

ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಕ್ಯಾಷಿಯರ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2019-2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಈ ವಿದ್ಯಾ ನಿಧಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

  1. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:  ಸ್ವಾತಿ, III ಬಿ.ಕಾಂ ಎ
  2.  ಕ್ಯಾಷಿಯರ್: ಶ್ವೇತಾ ಪಿ, III ಬಿ.ಕಾಮ್ ಬಿ
  3. ಅಧಿಕಾರಿ: ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, II ಬಿ.ಕಾಂ ಎ
  4. ಅಧಿಕಾರಿ:  ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, II ಬಿ.ಕಾಂ ಬಿ
  5. ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ:  ಪ್ರಣೀಕ್ಷ, ಐ ಬಿ.ಕಾಂ 
  6. ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ:  ಪ್ರತಿಭಾ, ಐ ಬಿ.ಕಾಂ 
2018-2019
ಸ್ಟಾಫ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್: ಸ್ಟಾಫ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್:
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಬಿ 
ಮಿಸ್ ಶ್ರೀದೇವಿ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ: ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋನಿಷಾ
ಕ್ಯಾಷಿಯರ್: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ಪಿ
 ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ 
2017-2018
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಬಿ 
ಮಿಸ್ ಶ್ರೀದೇವಿ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ: ಶ್ರೀಮತಿ ಮರಿಯಮ್ಮ
ಕ್ಯಾಷಿಯರ್: ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಕ್ಷಿತಾ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಮೋನಿಷಾ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ
ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ.ಪಿ
2016-2017
ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ 
 ಶ್ರೀಮತಿ ಪುನಿತಾ. ಆರ್ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ: ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷತಾ     
ಕ್ಯಾಷಿಯರ್: ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷತಾ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಮರಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಿತಾ
ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಮೋನಿಷಾ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ.